Uutiset

Vartiokylän Eläkeläiset ry piti syyskokouksen 14.11.2022. Kokouksessa valittiin johtokuntaan seuraavat henkilöt

puheenjohtaja :Marjatta Järvi

varapuheenjohtaja: Aila Liukko

muut jäsenet: Tarja Asikainen, Asko Hakkarainen ja Matti Lääperi

varajäsenet: Eyvor Martin ja Riitta Tenhovuori
1