Uutiset

Vartiokylän Eläkeläiset ry Syyskokous

Ote pöytäkirjasta

Aika 18.11.2019 klo 11.00- 1158

Läsnä 15 henkilöä

1§ Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen avasi puheenjohtaja Marjatta Järvi ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2§ Kokousvirkailijoiden valinta

2.1 kokouksen puheenjohtajan valinta

Esitettiin Eeva Koistoa ja Marjatta Järveä. Valittiin syyskokouksen puheenjohtajaksi Eeva Koivisto.

2.2. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Riitta Suhonen.

5§ Päätetään jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2020.

Johtokunnan esityksen mukaan vahvistettiin jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2020 18,00 €

8§ Valitaan johtokunta vuodelle 2020

8.1 puheenjohtaja: esitettiin kahta ehdokasta Marjatta Järveä ja Sirpa Halmelaa. Sirpa Halmela vetäytyi ja puheenjohtajaksi valittiin enemmistöpäätöksellä Marjatta Järvi

Puheenjohtaja kiitti luottamuksesta ja toivoi yhteistyön paranevan tulevalla kaudella.

8.2. Esityksen mukaan valittiin varapuheenjohtajaksi Asko Hakkarainen.

8.3 Esityksen mukaan valittiin johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi Sirpa Halmela, Eeva Koivisto, Aila Liukko, Tarja Asikainen, ja Eija Loukoila. Varajäseniksi Armi Klemetti ja Eija Leipäjoki.

Uusi johtokunta kokoontuu työväentalolla 16.12.2019 klo 10.00

12§ Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 11.58.

Vakuudeksi

------------------------------------- ----------------------------------------

puheenjohtaja sihteeri

otteen kirjoitti Marjatta Järvi