Uutiset

Vartiokylän Eläkeläiset ry piti syyskokouksen 29.11.2021. Kokouksessa valittiin johtokuntaan seuraavat henkilöt

puheenjohtaja :Marjatta Järvi

varapuheenjohtaja: Aila Liukko

muut jäsenet: Tarja Asikainen, Asko Hakkarainen ja Matti Lääperi

varajäsenet: Sinikka Serovuo ja Riitta Suhonen
1